تشریفات

شرکت پشتیبان امین نقش جهان با بهره گیری از امکانات و منابع مورد نیاز اقدام به انجام کلیه امورات تشریفات و پذیرایی جلسات، سمینارها، همایشها می نماید.
از جمله برنامه های اجرا شده توسط این شرکت به شرح زیر می باشد.

  • خدمات تشریفات و پذیرایی جشنواره فن آفرینی شیخ بهایی در سیتی سنتر
  • خدمات پذیرایی جلسه اداری شرکت Exell در ساختمان غدیر شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  • برگزاری صبحانه کاری  در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان
  • خدمات تشریفات و پذیرایی همایش معاونین محترم پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش استانهای کشور
  • پذیرایی همایش مدیران کارخانجات قند به میزبانی شرکت سفیر سبز اصفهان
  • اجرای تشریفات و پذیرایی همایش مدیران مناطق عملیات انتقال گاز در دانشگاه اصفهان
  • اجرای تشریفات و پذیرایی همایش بین المللی مهندسی شیمی در دانشگاه اصفهان
  • اجرای تشریفات و پذیرایی همایش ملی حسابداری در دانشگاه اصفهان
  • کارگزاری خدمات تشریفات و پذیرایی کلیه جلسات اداری، سمینارا، دوره های آموزشی در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان

گالری عکس

X