خدمات عمرانی

مختصری از فعالیت‌ها و خدمات عمرانی شرکت پشتیبان امین

شرکت پشتیبان امین نقش جهان از سال ۱۳۹۳ به عنوان یکی از پیمانکاران عمرانی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مشغول به کار بوده است که در این مدت پروژه موفق ساختمانی شرکت سفیر سبز اصفهان در خیابان ۱۲ جنب ساختمان فن آفرینی۱ را در رزومه خود دارد و در کنار آن تاکنون انجام عملیات های تعمیرات ساختمانی ساختمان ها و فضاهای عمومی شهرک را در دست اجرا داشته و دارد و با ایجاد تیمی منسجم از مشاورین طراحان و مجریان متخصص در امور عمرانی توانسته است زنجیره تامین خود را در این حوزه تکمیل نماید.

خدمات عمرانی

از پروژه های بزرگ انجام شده:

اجرای محوطه سازی ساختمان برون سپاری.

انجام کلیه مراحل ساخت ساختمان شرکت سفیر سبز از مرحله اخذ پروانه ساخت تا پایان کار.

اجرای پروژه آب بندی مجتمع تجاری سازی فناوری.

X