خدمات عمرانی

مختصری از فعالیت‌ها و خدمات عمرانی شرکت پشتیبان امین

شرکت پشتیبان امین نقش جهان از سال ۱۳۹۳ به عنوان یکی از پیمانکاران عمرانی در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان مشغول به کار بوده است که در این مدت پروژه موفق ساختمانی شرکت سفیر سبز اصفهان در خیابان ۱۲ جنب ساختمان فن آفرینی۱ را در رزومه خود دارد. تجربه ساخت و ساز و انجام کلیه امور ساختمانی از اخذ ‍پروانه‌ ساخت تا پایان کار و سند اعیانی در شهرک علمی و تحققاتی اصفهان باعث گردیده تا شرکت بتواند در این حوزه حرفی برای گفتن داشته باشد.

  • اخذ کلیه مجوزهای ساخت در شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان 
  • انجام کلیه امور تعمیرات عمرانی 
  • انجام امور تاسیسات ساختمانی 
  • باز سازی و نوسازی ساختمان ها 
  • طراحی نما و دکوراسیون داخلی و اجرا 
  • تهیه و تایید نقش های مورد نیاز نظام مهندسی
خدمات عمرانی

از پروژه های بزرگ انجام شده:

اجرای محوطه سازی ساختمان برون سپاری.

انجام کلیه مراحل ساخت ساختمان شرکت سفیر سبز از مرحله اخذ پروانه ساخت تا پایان کار.

اجرای پروژه آب بندی مجتمع تجاری سازی فناوری.

X