با توجه به مراجعات شرکت ها جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز، شرکت پشتیبان امین نقش جهان اقدام به ثبت نام کلیه متقاضیان کار در رشته ها و زمینه های مختلف نموده است و با توجه به نیاز شرکت ها لیست متقاضیان را در اختیار شرکت ها قرار میدهد بنابراین متقاضیان می توانند رزومه خود را در قالب فرم در خواست همکاری تکمیل و به ایمیل poshtibanamin.ir ارسال نماید.

X