معرفی شرکت

  • معرفی شرکت

    شرکت پشتیبان امین نقش جهان ارائه دهنده خدمات پشتیبانی و تجاری سازی فعالیت خود را از سال ۱۳۹۳ در شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان آغاز نمود.

    این شرکت جهت انجام فعالیت های پشتیبانی مجوز کار خود را از انجمن صنفی شرکت های خدماتی در حوزه های تامین منابع انسانی، تعمیرو نگهداری ساختمان و ماشین آلات، خدمات عمومی و حمل و نقل اخذ نمود و مدیریت شرکت موفق به عضویت در هِِیات مدیره انجمن شرکت های دانش بنیان گردید.

    فعالیت های این شرکت در دو قسمت خدمات پشتیبانی شامل امور عمرانی و رفاه و خدمات تجاری سازی از قبیل تحلیل تجاری کالا ، سیستمهای مدیریت، منابع انسانی و امور مالی و مالیاتی تقسیم میشوند.

X