درباره ما

اگر میخواهید در وقت خود صرفه جویی داشته باشید و هر چه در فکر شما نقش می بندد،  به سیستم نرم افزاری تبدیل شود،پشتیبان امین همراه شماست.

شرکت پشتیبان امین نقش جهان در طول یک سال اخیر تمام تلاش خود را در جهت شناسایی مشکلات مدیریتی شرکت های نوپا و در حال رشد نموده است و در این راستا به عنوان یک مشاور دلسوز همیشه در کنار آنها بوده و از ارائه هر کمکی دریغ ننموده است.

افتخارات و جوایز ما

پای‌بندی به مهم ترین رموز ماندگاری یعنی آگاهی همیشگی از نیازهای جدید بازار، تکیه بر دانش و فناوری‌های جدید، توسعه منابع انسانی از مهم ترین افتخارات شرکت است.


X