اطلاعیه ها

شرکت پشتیبان امین نقش جهان در جهت ارائه خدمات خود به شرکتهای دانش بنیان اقدام به تکمیل اطلاعات تماس و قابلیتها و توانمندی های شرکتها ی دانش بنیان جهت برنامه ریزی ارائه خدمات بهتر و ایجاد هم افزایی در جهت معرفی و توسعه بازار شرکتهای دانش بنیان نموده است.

لذا از کلیه شرکتهای دانش بنیان خواهشمند است در صورت تماس پرسنل، همکاری لازم مبذول فرمایید و یا با تماس با شماره ۳۳۹۳۲۱۶۹ دفتر شرکت نسبت به تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایید.

X