آخرین اخبار

شرکت پشتیبان امین نقش جهان ارائه دهنده خدمات عمومی (نظافت، جابجایی و نقلیه) – خدمات تشریفات و پذیرایی از جلسات و مراسمات در سطوح مختلف – خدمات تعمیرات عمرانی – سرویس های ایاب و ذهاب ویژه شرکتها و ارگانهای خصوصص و دولتی

X