تیم ما

محسن سلطانی

مدیر عامل

محسن سلطانی کارشناس سابق واحد مدیریت پشتیبانی شهرک علمی تحقیقاتی و آشنا به فرایندهای شهرک با مدرک کارشناسی مهندسی صنایع و کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی در سال ۹۳ به منظور ارائه انواع خدمات پشتبانی برای شرکتهای دانش بنیان مستقر در شهرک شرکت پشتیبان امین نقش جهان را تاسیس نموده و تا کنون به بیش از ۵۰ شرکت دانش بنیان خدماتی نظیر مشاوره در قوانین شرکتهای دانش بنیان، تامین منابع نیروی انسانی، خدمات عمرانی وخدمات رفاهی و … ارائه داده است.

برگزاری همایش علمی شرکتهای دانش بنیان اصفهان, رفاه پرسنل شرکتهای دانش بنیان اصفهان, سرویس ایاب ذهاب شرکتهای دانش بنیان اصفهان, ثبت شرکتهای دانش بنیان اصفهان

لیست پرسنل و کارشناسان شرکت پشتیبان امین نقش جهان:

  • سرکار خانم جعفری ( مدیر اداری و مالی )
  • سرکار خانم نصر 

    سرکار خانم فتاحی  (متصدی فروشگاه نید شاپ )

  • سرکار خانم دکتر شاهمندی ( مشاور منابع انسانی )
  • جناب آقای هاشمی (مدیر پشتیبانی )
  • جناب آقای صادقی(مدیر پروژه های مالی و مالیاتی )
  • جناب آقای عابدینی ( مشاور حقوقی )
  • سرکار خانم زهریان ( مسوول روابط عمومی )
X